.

Beca South – SSIG on Dipity.


Organisme: Fundacio puntCAT.

Objectius: beca per a assistir a al South Summer School on Internet Governance


Beneficiaris:

  • Estudiants de doctorat i post doctorat en l'àmbit de la governança a Internet.
  • Llicenciats/ades i enginiers/ers amb experiència laboral mínima d'un any que es dediquin a aquest tema.
  • Persones de l'àmbit del voluntariat orientat a Internet i processos de governança que pugin demostrar constància i resultats de la seva tasca.

Requisits:

  • Català, castellà i anglès escrits i parlats fluidament.
  • Es valoraran relacions professionals amb entitats americanes o europees relacionades amb la governança a Internet.

Dotació econòmica:

  • Despeses del curs.
  • Hotel.
  • Bitllet d'avió.

Termini: 12 de desembre de 2010.

Més informació: