Imatge_logo
AGAUR_logo.

Organisme: AGAUR

Inforegió: és un marc que té com a objectiu generar una aliança de centres de recerca, universitaris, empreses i administració pública per al foment de la recerca i el desenvolupament de les TIC a Catalunya.

Objectius:

 • Establir un marc de cooperació estable entre centres de recerca públics i privats, empreses, universitats, centres tecnològics i altres.
 • Potenciar la recerca orientada al mercat per tal d'obtenir productes finals excel·lents i altament competitius.

Àrees temàtiques subvencionables:

 • e-Salut.
 • e-Cultura.
 • e-Infraestructures.

Entitats beneficiàries: persones físiques o jurídiques, amb agrupaments mínims segons l'àrea temàtica.

 • Per a e-Infraestructures i e-Cultura:
  • PIME.
  • Entitat o centre de recerca de caràcter públic que diposi d'unitats de recerca i/o innovació.
  • Universitat.
  • Addicionalment poden participar:
   • Centres tecnològics.
   • Grans empreses.
   • Entitats de dret públic.
 • Per a e-Salut:
  • PIME.
  • Entitat assistencial.
  • Centre de recerc ad e caràcter públic sense afany de lucre.
  • Universitat.
  • Addicionalment poden participar:
   • Centres tecnològics.
   • Grans empreses.
   • Entitats de dret públic.

Data de publicació al DOGC: 13 de juliol de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 1 mes.

Més informació: