El Punt TIC com a element central de l’estratègia de societat digital de Catalunya

12h a 14h

Cas pràctic: Plantegem una estratègia adaptada a la realitat i necessitats d’un territori i definim quin paper hi juga el Punt TIC.

Un espai d'interacció per co-dissenyar el futur de la Xarxa Punt TIC a partir de la seva diversitat, de les oportunitats que ofereixen projectes i entitats que s’hi apropen (col·laboratoris, ACTIC, Xarxa ParticipaLab, Bretxa Digital, eleccions agràries...). Inclou una dinàmica conduïda per un docent de la formació d’innovació social digital a través de la qual es tractarà d’identificar els reptes de la Xarxa, es definiran les bases per a la seva resolució en el futur i es proposaran possibles línies de treball perquè cada Punt TIC aprofiti les diferents oportunitats estratègiques en funció de la seva realitat, municipi, recursos, etc.

Conducció per part de Laia Sánchez, docent de la formació d’innovació social digital, i la Secretaria de Polítiques Digitals.

Element central