Avaluació

Vas assistir a la Jornada de dinamització de la Internet Social 2022?
Impressió general
Puntua la resposta del 1 al 5. Essent l'1 la pitjor valoració i el 5 la millor valoració.

 
Valoració
Puntua la resposta del 1 al 5. Essent l'1 la pitjor valoració i el 5 la millor valoració.

 
Suggeriments
Comentaris
Per què no has assistit a la jornada?