Alt Urgell en Xarxa
Alt Urgell en Xarxa.

A aquest programa d’ajuts poden optar les empreses creades entre l’1 de gener de 2008 i el 30 d’abril de 2011. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 2 de maig.

El Pla de Dinamització per a l’Ocupació té tres línies d’actuació: suport a l’autoocupació i la creació d’empresa; a la contractació laboral estable i indefinida i a la creació d’empreses innovadores.

En el primer cas, es tracta d’ajuts de 1.200 euros, que s’incrementa un 10% en cas de certs tipus de societats mercantils o civils. Pel que fa a la contractació laboral estable i indefinida, els ajuts s’atorgaran en funció del nombre de persones contractades i de certs col·lectius, com ara dones, homes més grans de 45 anys, joves fins a 30 anys, aturats de llarga durada i persones amb discapacitat. Quant al suport a la creació d’empreses innovadores, el requisit és que siguin empreses que hagin fet el pla d’empresa amb la Diputació de Lleida i que hagin sol·licitat un préstec per desenvolupar la seva activitat. En aquest cas, la subvenció és per als interessos del préstec fins a un màxim de 6.000 euros.