Informe ‘La intel·ligència artificial a Catalunya’ 2019
Informe ‘La intel·ligència artificial a Catalunya’ 2019. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

L’impuls de la intel·ligència artificial constitueix una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya, que ha impulsat la creació d’un informe per a donar suport al desplegament de la tecnologia IA i aconseguir que Catalunya lideri l’atracció del talent en aquest àmbit.

D’aquestes 179 empreses, el 92% són pimes: el 71,5% tenen menys de 10 anys i el 63% són startups. Això que revela que és un sector jove i incipient però amb una gran potencia de creixement.

Són dades recollides en l’informe ‘La intel·ligència artificial a Catalunya’ elaborat per ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa depenent del Departament d’Empresa i Coneixement- i el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya.

La gran majoria, ofereixen serveis vinculats al desenvolupament de software o de dispositius intel·ligents (74,9%), però també treballen en la creació d’algoritmes (10,6%), en l’àmbit de la consultoria (10,6%) o són proveïdores de serveis basats en aquestes tecnologies (3,9%)

Gràcies als resultats de l’informe, el Govern de la Generalitat de Catalunya , a través del Departament de Polítiques Digitals, està elaborant l’estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya sota el nom de CATALONIA.AI. Aquest programa, servirà per a desenvolupar l’ecosistema IA a Catalunya i liderar el coneixement, la recerca, l’aplicació i la creació de solucions basades en intel·ligència artificial i fomentar el creixement econòmic per a millorar la vida de les persones.

Entre les tendències i reptes de futur del futur que influiran en l’IA trobem la connectivitat i la convergència en relació a la digitalització de les economies i la connectivitat intel·ligent que comporten nous models comercials i productes en els quals l’IA és fonamental.