Tu Ajudes 2009
Tu Ajudes 2009.

Organisme: Obra Social de Caixa Tarragona.

Objectius: Col·laborar econòmicament en projectes que es realitzin al 2009 en territori on actua la Caixa Tarragona en els següents àmbits:

 • Cultura
 • Temps lliure i Esport de base
 • Dependència
 • Gent gran
 • Integració social
 • Educació i Investigació
 • Patrimoni i Medi ambient

Beneficiaris: Entitats sense ànim de lucre que estiguin constituïdes com a persones jurídiques abans de l'1 de gener de 2008.

Projectes: han de ser projecte que compleixin les següents característiques:

 • Que estiguin en algun dels següents àmbits:
  • Cultura
  • Temps lliure i Esport de base
  • Dependència
  • Gent gran
  • Integració social
  • Educació i Investigació
  • Patrimoni i Medi ambient
 • Que sigui desenvolupat dintre del territori on la Caixa Tarragona desenvolupa les seves activitats.
 • Que s'executin entre l'1 de juny de 2009 i el 31 de maig de 2010.
 • Que tinguin una durada màxima d'1 any.

Premis: els premis variaran entre 500 € i 30.000 € per projecte, segons la quantitat de vots obtinguts.

Termini: el termini de presentació és el 31 de gener de 2009.

Més informació: