outoftheoffice_ciscokid.jpg
Out of the Office / Autor: Marc Swarbrick / www.sxc.hu.

D’una banda s’han conegut les pressions que les empreses russes de telecomunicacions estan fent sobre el seu govern per tal que impedeixi la utilització de sistemes de veu sobre IP (Skype, ICQ i d’altres) que permeten la comunicació gratuïta o a preu molt baix entre ordinadors. Curiosament, l’argument bàsic és que aquests sistemes estan impulsats per empreses estrangeres que el govern rus hauria de controlar, donat que no s’hi poden fer escoltes telefòniques i això és un perill per a la seguretat. Però aviat apareix també la causa fonamental d’aquelles pressions: el perill de disminució dels beneficis de les empreses de telecomunicacions si es generalitzava l’ús de sistemes de veu sobre IP.

La segona notícia té a veure amb les agències de viatge. Hi ha en marxa una profunda transformació d’aquesta activitat, en part per la crisi econòmica, en part perquè la manera de fer i els gustos de la clientela han anat canviant, i en bona part també perquè Internet ha alterat els paràmetres d’actuació que fins fa pocs anys eren habituals. Les dificultats econòmiques del moment, doncs, no afecten totes les agències de viatge per igual. De fet, les que treballen exclusivament online, gairebé totes amb pocs anys d’existència, estan rebent més clients que mai.

Tot plegat demostra les transformacions socials i econòmiques que l’extensió de les TIC comporta. A casa nostra la generalització de les tarifes telefòniques planes ha frenat l’extensió de la telefonia IP, que continua sent econòmicament molt interessant en les comunicacions internacionals personals i d’empresa. Pel que fa als viatges contractats per mitjà d’Internet, la tendència segurament és irreversible. Les agències clàssiques hauran d’adaptar-se a la nova situació i els usuaris hauran de millorar les seves habilitats per tal d’aprofitar encara més bé les possibilitats que la xarxa proporciona. De fet, tant la telefonia IP com els viatges per Internet han estat sovint objecte de sessions o tallers de formació en els diversos Punt TIC de la xarxa.