Punt TIC elcanal
Punt TIC elcanal.

Aquests tallers formen part de l'oferta habitual del Punt TIC i pretenen donar resposta a les necessitats que es detecten durant el dia a dia del servei. S'ofereixen dos serveis paral·lels: Horari de Punt TIC i Horari de Feinateca. És especialment en el segon servei on es fan més necessaris els tallers d'introducció a la informàtica. Molts dels usuaris/àries no han tingut una formació en TIC i tampoc tenen temps per fer un curs prolongat. Aquests tallers els ofereixen una oportunitat de repassar temes molt concrets però alhora bàsics.

Després d'aquesta primera tanda, s'obrirà el ventall per tractar temes relacionats amb l'oci com, per exemple, les xarxes socials, les eines musicals o d'imatge en línia, les videoconferències... Estem oberts a qualsevol proposta tant dels participants com de gent interessada en futurs tallers.

A través del següent enllaç es pot veure la planificació dels tallers entre abril i juny d'aquest any. Tots s'ofereixen, com a mínim, una vegada en horari de matí i de tarda per tal que tothom pugui organitzar el seu temps de la millor manera.