Imatge_logo
Logo_institut_de_la_dona.

Organisme: Institut de la Dona – Ministeri d'Igualtat.

Objectius: finançar els següents programes prioritaris:

 • Col·laboració en el manteniment i el funcionament dels moviments associatius de dones.
 • Programe innovadors dirigits a la formació i promoció de les dones en tots els àmbits d'actuació, orientats a l'adquisició d'habilitats en les TIC.
 • Programes dirigits a fomentar l'ocupabilitat, qualitat de l'ocupació i la igualtat salarial de les dones.
 • Programes dirigits a promoure la conciliació i la corresponsabilitat.
 • Programes que promoguin la inserció social de les dones que es troben en situació d'especial vulnerabilitat.
 • Programes dirigits a millorar la vida de les dones del medi rural.
 • Programes dirigits a prevenir i eradicar tot tipus de violència contra les dones.

Requisits de les entitats sol·licitants:

 • Ser entitats i organitzacions no governamentals.
 • Tenir àmbit d'actuació estatal.
 • No tenir afany de lucre.
 • Constar, en les finalitats estatutàries de l'entitat, el foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Data de publicació al BOE: 21 de juny de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies naturals.

Més informació: