Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats públiques o privades legalment constituïdes, amb seu social a Catalunya, que gestionen un centre membre de la Xarxa Punt TIC de Catalunya.

L'adquisició del maquinari haurà d'estar motivada bé pel desenvolupament d'un projecte d'innovació social digital i col·laborativa definit per l'entitat, bé per l'exercici de l'activitat habitual de l'entitat, en cas que aquesta estigui relacionada amb la innovació social digital: inversions per a la creació, renovació o ampliació de la infraestructura tecnològica del Punt TIC gestionat per l'entitat sol·licitant, relacionada amb la fabricació digital, el prototipatge tecnològic o expandit (impressores 3D, fresadores, talladores làser, entre d'altres), la robòtica educativa i la programació (Arduino, plaques base, sensors, entre d'altres).

L'adquisició de maquinari s'ha d'adequar a la filosofia i els objectius del programa Catlabs, que promou iniciatives de caràcter experimental per al desenvolupament de solucions innovadores i noves formes d'organització i d'interacció que donin resposta a reptes socials o col·lectius.

La subvenció serveix tant per compra nova com per compra realitzada l'any 2018. Així, es podran subvencionar les adquisicions realitzades des de l'1 de gener de 2018 fins als dos mesos posteriors a la notificació de la resolució de la convocatòria.

L'import de la subvenció serà d'un mínim de 3.000 euros i d'un màxim de 6.000 euros, i en cap cas pot superar el cost de la despesa realitzada. Només és subvencionable un projecte per entitat sol·licitant.

El termini per a la presentació de sol·licituds es determinarà en la convocatòria corresponent. Així i tot, els Punt TIC interessats ja poden començar a treballar en el seu projecte, per tal de tenir temps per preparar-lo amb cura.

A través de la plana web, el butlletí i les xarxes socials de Punt TIC us mantindrem informats/des sobre aquesta subvenció i us avisarem quan es publiqui la convocatòria. També podeu crear un compte al servei 'El meu CIDO' del Cercador d'Informació i Documentació Oficials de la Diputació de Barcelona, que permet activar una alerta de novetats via correu electrònic. Així, rebreu l'avís quan es publiqui la convocatòria. Ara com ara, el CIDO ja ha recollit la publicació de la subvenció.

Des de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital i l'Oficina de Dinamització de la Xarxa Punt TIC estem a la vostra disposició per solucionar qualsevol dubte i donar-vos un cop de mà.