Logotip del Departament de Benestar Social i Família
Logotip del Departament de Benestar Social i Família.

Organisme: Departament de Benestar Social i Família.

Objecte: Les subvencions es destinaran a activitats que tinguin per finalitat el foment del civisme, la participació ciutadana i la solidaritat, i especialment les que estiguin vinculades amb la participació activa de la gent gran, el foment de l’associacionisme i el voluntariat, i les que afavoreixin la cohesió i la inclusió social, i que s’han de dur a terme en el període temporal de l’1 de gener al 15 de novembre de 2011.

Entitats beneficiàries: Poden optar a les subvencions les entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats de caràcter cívic, comunitari i de foment del voluntariat.

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 27 de juny de 2011.

Més informació: