El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’elaboració d’una estratègia nacional per a la inclusió sociodigital que permeti fer front a reptes presents i reptes futurs de la digitalització.

Imatge de dona
Imatge de dona. 2020. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment l’elaboració d’una estratègia nacional per a la inclusió sociodigital que permeti fer front a reptes presents i reptes futurs de la digitalització i lluitar contra les bretxes digitals de forma inclusiva, sostenible, democràtica i equitativa. L’estratègia nacional inclourà un conjunt de fites a assolir, apostarà per una governança compartida i col·laborativa amb la resta d’agents de la societat, s’alinearà amb el model de societat digital centrada en les persones que proposa la Unió Europea i es basarà en la innovació orientada a missions, impulsada des de l’Institut per a la Innovació i per al Propòsit Públic.

En aquest sentit, l’estratègia nacional s’emmarcarà en la Carta Catalana per als Drets i per a les Responsabilitats Digitals, un projecte, de naturalesa participativa, que es troba en constant revisió i millora i que té com a objectiu definir un marc normatiu i democràtic per a garantir els drets humans en l’era digital. Així doncs, establirà les línies prioritàries que s’hauran de desenvolupar per a garantir l’accés universal, segur, inclusiu i assequible a Internet per a tothom, els drets digitals i el benestar digital de les persones usuàries, respectant els drets humans i protegint especialment les persones més vulnerables.

La Direcció General de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya ha rebut l’encàrrec d’elaborar l’estratègia nacional per a la inclusió digital. En aquesta línia, durant els propers mesos, treballarà d’acord amb els següents objectius: impulsar projectes que capitalitzin finançament europeu (NextGenerationEU) i que tinguin com a voluntat la reducció de la bretxa digital o la inclusió sociodigital; vetllar per la complementarietat d’aquests projectes amb altres fons; vincular el món local en el desplegament de projectes amb impacte en el territori; impulsar iniciatives col·laboratives amb la implicació dels agents del sistema d’innovació de la quàdruple hèlix (administracions, centres de recerca, societat civil i sector privat); crear grups de treball sobre temàtiques i àmbits específics que s’han d’abordar relacionats amb la inclusió sociodigital; assegurar l’execució del procés a partir d’un model de governança sorgit del treball metodològic d’innovació orientada a missions, que permeti la col·laboració interna entre departaments de la Generalitat de Catalunya i amb els agents de la quàdruple hèlix, i assegurar l’execució òptima amb eines de seguiment obertes que permetin avaluar i corregir de manera continuada l’avanç de les actuacions i els resultats. El compromís és presentar l’estratègia abans de l’any 2026.