DIXIT, Centre de Documentació de Serveis Socials, ha publicat un dossier amb un llistat d'aplicacions per a mòbils, que permeten i faciliten la comunicació, l'autonomia i el benestar de les persones usuàries.

Logotip de Helpers, una de les aplicacions del dossier DIXIT
Logotip de Helpers, una de les aplicacions del dossier DIXIT.

Les aplicacions són petits pogrames que podem descarregar i instal·lar al nostre mòbil intel·ligent. El dossier de DIXIT presenta una sèrie d'aplicacions, tots models d'ús social de les tecnologies, amb l'objectiu de facilitar la vida a les persones en situacions molt concretes.

Aquest recull organitza les aplicacions per les següents categories: gent gran / dependència; discapacitat i salut mental; família, infància i aadolescència; joventut; dones; i LGBT.