Logotip de Helpers, una de les aplicacions del dossier DIXIT
Logotip de Helpers, una de les aplicacions del dossier DIXIT.

Les aplicacions són petits pogrames que podem descarregar i instal·lar al nostre mòbil intel·ligent. El dossier de DIXIT presenta una sèrie d'aplicacions, tots models d'ús social de les tecnologies, amb l'objectiu de facilitar la vida a les persones en situacions molt concretes.

Aquest recull organitza les aplicacions per les següents categories: gent gran / dependència; discapacitat i salut mental; família, infància i aadolescència; joventut; dones; i LGBT.