L’informe planteja els reptes d’escalabilitat que afronta la tecnologia blockchain i quines són les solucions en les que s’està treballant per donar-hi solució.

Informe sobre l'escalabilitat a la blockchain
Informe sobre l'escalabilitat a la blockchain. Autor: Pixabay. 2017. Llicència: BY-SA.

L’impuls de les tecnologies blockchain i DLT constitueix una prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya i, en aquest sentit, impulsa l’Estratègia Blockchain de Catalunya, coordinada per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, amb la qual es desplegarà un programa d’actuacions per donar suport al desenvolupament de l’ecosistema blockchain i DLT al territori.

Aquest informe ajuda a conèixer quins són els reptes, propostes i solucions desenvolupades per la comunitat tecnològica per resoldre la necessitat d’escalat de les xarxes blockchain.

Què és l’escalabilitat a la blockchain?

Un dels reptes principals de la tecnologia blockchain, sobretot de les xarxes blockchain públiques, és la seva adopció. Per assolir aquest repte és necessari garantir l’escalabilitat de les xarxes blockchain. El concepte d’escalabilitat fa referència a la capacitat que té una xarxa per gestionar una quantitat de treball creixent i assumir aquest increment de serveis i peticions.

Al repte de proporcionar escalabilitat, s’afegeix el de garantir que la seguretat i la descentralització de les xarxes no es vegin afectades. Trobar aquest equilibri entre escalabilitat, seguretat i descentralització ha portat a la comunitat de les diferents xarxes blockchain a proposar diferents solucions. Llegeix tot l'informe aquí.