Segona edició de la "Terminologia de la ciberseguretat"
Segona edició de la "Terminologia de la ciberseguretat". Autor: El TERMCAT. Llicència: Tots els drets reservats.

La "Terminologia de la ciberseguretat" recull termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials vinculats amb aquest àmbit i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les polítiques de ciberseguretat. Són un total de 260 termes catalans, amb definicions, equivalents en castellà, francès i anglès, i notes explicatives. És obra del TERMCAT, en col·laboració amb el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i experts de l’àmbit.

La primera edició de la terminologia és de desembre de 2017 i ara han anunciat la segona. El Consell Supervisor del TERMCAT han estudiat i fixat una trentena dels casos, durant aquests cinc mesos. Per a aquest procés, s'ha demanat la col·laboració de persones expertes i usuàries, mitjançant una enquesta en línia.

L'enquesta va estar disponible els mesos de desembre de 2017 i gener del 2018 i buscava valorar les alternatives catalanes més adequades i amb més probabilitats d’implantació per a un grup de manlleus de l’anglès que presentaven problemes denominatius i que requerien un estudi més en profunditat. La van respondre 90 persones.

Els nous termes que incorpora el recull fan referència sobretot a la tipologia d’atacs, per exemple: atac de denegació de servei o atac DoS (DoS attack), atac BlackNurse (BlackNurse attack), atac d’interferència (jamming attack), programari de segrest o segrestador (ransomware), programari maliciós (malware), pesca de credencials (phishing) i intrusió per Bluetooth (bluejacking).

També hi ha termes referents a comportaments socials vinculats amb aquest àmbit, com ara, ciberassetjament pedòfil (grooming), extorsió sexual o sextorsió (sextortion), enginyeria social (social engineering), sèxting (sexting) i pretèxting (pretexting).