Foto de la presentació de la cinquena edició de la guia de xarxes socials. Image CC de: http://www.flickr.com/photos/gencat_cat/6941262727/in/photostream
Foto de la presentació de la cinquena edició de la guia de xarxes socials. Image CC de: http://www.flickr.com/photos/gencat_cat/6941262727/in/photostream.

La nova versió de la guia s'ha presentat avui, 29 de febrer de 2012, al Palau de la Generalitat.

Sobre privacitat, la guia introdueix unes pautes d’actuació a les plataformes socials per preservar la privacitat de la ciutadania i fomentar alhora el potencial d’innovació.

Quant els drets d'autoria, fa referència a la propietat intel·lectual en el cas concret de les xarxes. A més, explica el mètode d’avaluació de la presència de la Generalitat a les xarxes.

Per a més informació podeu consultar aquesta notícia: