Què es pot fer, des de la cultura, per una Internet més lliure, igualitària i oberta? El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) busca projectes innovadors sobre el present i el futur d'Internet que contribueixin a l'apoderament de la ciutadania i a la millora de la xarxa. La proposta guanyadora formarà part de la programació 2019-2020 del centre.

Imatge per difondre el Premi Internacional a la Innovació Cultural: Internet
El Premi Internacional a la Innovació Cultural 2018-2019 se centra en Internet. Autor: CCCB. Llicència: Tots els drets reservats.

El Premi Internacional a la Innovació Cultural és un certamen biennal organitzat pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb l’objectiu d’estimular projectes que explorin possibles escenaris culturals dels pròxims anys. Enguany, el premi gira al voltant de la temàtica d'Internet, tot coincidint amb el 50 aniversari d'ARPANET (xarxa d'ordinadors considerada precursora d'Internet) i el 30 aniversari de la World Wide Web (WWW), un dels serveis d'Internet més estesos.

El Premi Internacional a la Innovació Cultural 2018-2019 vol incentivar el diàleg, la reflexió i la creativitat al voltant de la xarxa, impulsant projectes innovadors sobre el present i el futur d'Internet que proposin actuacions en àmbits com l'accessibilitat i la representació, la seguretat i la privacitat, la tecnopolítica i la transformació social, l'impacte ecològic, l'ètica i l'alfabetització digital, o en qualsevol altre tema clau que contribueixi a l’apoderament de la ciutadania i a la millora de la xarxa.

El projecte guanyador es produirà en el marc de la programació 2019-2020 del CCCBEl centre de cultura hi destinarà un pressupost de 20.000 €, que inclou honoraris de comissariat i despeses de producció de la proposta guanyadora.

Poden optar al premi persones físiques de més de 18 anys, persones jurídiques del sector públic o privat i la unió de qualssevol de les anteriors.

La convocatòria estarà oberta fins al 31 de gener de 2019 a les 18.00 hores. Els projectes finalistes es donaran a conèixer el 30 d’abril de 2019 i el guanyador el 20 de juny.