Premi Innovació educativa Telefónica
Premi Innovació educativa Telefónica.

Amb aquesta convocatòria la Fundación Telefónica pretén ajudar a impulsar una millora en la qualitat educativa a través del suport als docents que treballen de forma innovadora amb les TIC.

El treballs podran estar redactats en castellà, en les llengües cooficials de l'Estat espanyol (català, gallec i euskera), portuguès i anglès.

Hauran de ser treballs elaborats per professors/ores de centres educatius, on s'imparteixi formació reglada no universitària per a alumnes entre els 3 i els 17 anys, ambdós inclosos. S'admeten treballs d'Aules Hospitalàries, formació d'adults i formació especial amb continguts propis del currículum d'educació primària i secundària. Cada docent participant podrà presentar un màxim de tres treballs acompanyats d'una memòria descriptiva.

Les modalitats de participació són:

  • Modalitat A: Suport a la classe amb recursos digitals, multimèdia, etc.
  • Modalitat B: Tasques d'exercitació interactiva per practicar a la classe.
  • Modalitat C: Tasques de producció de continguts i treballs en grup.
  • Modalitat D: Treballs en projectes col·laboratius interescolars.

S'hi poden presentar treballs fins al 20 de maig.