Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2020
Premi d'emprenedoria de l'FP a la ciutat de Girona 2020. Autor: Ajuntament de Girona. 2020. Llicència: Tots els drets reservats.

Aquest premi és una iniciativa de la Taula d'Empresa, Indústria i Ocupació de l’Agència de Promoció Econòmica en col·laboració amb el Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, per a fomentar els valors de l’emprenedoria, la creativitat i la innovació per al desenvolupament socioeconòmic del territori.

Qui pot participar?

Pot participar en aquest premi l’alumnat de cicles formatius de grau superior i grau mitjà dels centres de formació professional de la ciutat de Girona. Hauran de presentar un pla d’empresa en què constin els membres promotors i el centre de formació professional.

Les dues categories de participació són projectes d’alumnes de cicles formatius de grau mitjà i projectes d’alumnes de cicles formatius de grau superior. Per a cadascuna de les categories s’atorgarà el premi al millor projecte d’emprenedoria, i es determinarà un primer, un segon i un tercer classificat.

La dotació econòmica del premi és de 1.500 euros i es distribuirà equitativament en ambdues categories i d’acord amb la classificació següent:

  • Projectes classificats en 1r lloc: 350 € per a cadascun dels projectes
  • Projectes classificats en 2n lloc: 250 € per a cadascun dels projectes
  • Projectes classificats en 3r lloc: 150 € per a cadascun dels projectes

L'alumnat interessat a participar-hi ha d'omplir aquesta sol·licitut i omplir instància a través del seu centre de formació al registre electrònic de l'Ajuntament de Girona i adjuntar el pla d’empresa. 

Podeu consultar aquí les bases de la convocatòria.