Aquest esdeveniment s'emmarca en el projecte Panoramed, projecte de governança del programa europeu Interreg MED, que dóna suport al procés d’enfortir i desenvolupar marcs de cooperació a la regió mediterrània per a respostes conjuntes a reptes i oportunitats comunes. 

Durant dos dies, més de 60 persones expertes en innovació de diferents àmbits van crear un espai de trobada, debat i propostes amb representants de polítiques públiques, programes, iniciatives i investigadores de l'àrea de la Mediterrània.

El Govern de Catalunya va liderar el grup de treball d'innovació, que promou projectes estratègics d'innovació per al Mediterrani i elabora recomanacions per a les polítiques d'innovació del proper període de fons europeus 2021-2027.

El programa va tractar diferents temes per a la formulació de propostes i la millora de la governança de les polítiques d'innovació, amb l'objectiu de facilitar la col·laboració entre administracions públiques, universitats i centres de recerca de la Mediterrània.