Quebec
Quebec.

Aquestes ofertes de treball en l’àmbit del sector TIC estaran publicades a Feina Activa fins al 16 d'abril. Per poder participar en el procés de selecció, cal disposar d’un nivell molt elevat de coneixements de la llengua francesa i complir amb la resta de requeriments de les ofertes de treball.

El SOC es posarà en contacte amb les persones que resultin pre-seleccionades per iniciar un procés de verificació de requisits. Aquesta verificació es portarà a terme en una de les oficines que gestionaran les ofertes.

Els governs de Quebec i Catalunya van signar un acord d'intencions per tal de facilitar la mobilitat de persones entre les dues regions. Durant els propers mesos, s’aniran concretant diferents processos que regulin i gestionin aquests fluxos de persones i es desenvoluparan els protocols d’actuació. Està previst que cap al mes de juny es tornin a organitzar noves sessions informatives sobre mobilitat al Quebec.

Si voleu saber més sobre els requisits d’accés al Quebec podeu consultar aquest enllaç.