Postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació
Postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació.

Utilitzar les TIC en educació vol dir fer-ne un ús que s'adeqüi als objectius proposats, de manera que doni resposta a les necessitats educatives que es plantegen a l'escola. La seva integració amb finalitats educatives s'ha de planificar de manera estratègica, tenint en compte el seu potencial i les possibilitats de millora dels processos educatius que comporta el seu ús. La UOC i Espiral, Educació i Tecnologia han construït, de forma conjunta, un postgrau per donar resposta a aquestes necessitats.

L'objectiu és formar els professionals de l'educació per tal que puguin generar innovació per a la millora de l'ensenyament i l'aprenentatge mitjançant l'ús de les TIC.

Els objectius competencials que es treballen al postgrau són:

  • Analitzar i valorar el potencial d'aplicació de noves metodologies, tendències i experiències de bon ús de la tecnologia per a l'educació en tots els seus nivells.
  • Desenvolupar un enfocament creatiu de les problemàtiques vinculades a l'ús de les tecnologies en l'organització de l'aula i de l'escola.
  • Conèixer i utilitzar noves eines i recursos tecnològics en xarxa.

Les matèries o assignatures a cursar són aquestes:

  1. Fonaments pedagògics i competència digital (6 ECTS). Primer semestre.
  2. Recursos per al desenvolupament de la creativitat (6 ECTS). Primer semestre.
  3. Organització innovadora de l’aula i xarxes socials docents (6 ECTS). Primer semestre.
  4. Metodologies col·laboratives per a l’aprenentatge (6 ECTS). Segon semestre.
  5. Treball final de postgrau (6 ECTS). Segon semestre. Es tracta d'un projecte d'aplicació a l'aula (a una situació real que sigui pròxima a l'estudiant) que és acompanyat pel consultor/a de l'assignatura.

La metodologia se centra en el treball col·laboratiu entre els estudiants i està inspirada en el constructivisme social.

Més informació