Segona edició de VideoLooking a L'Hospitalet de Llobregat
Segona edició de VideoLooking a L'Hospitalet de Llobregat.

VideoLooking és una mostra audiovisual i de performance en viu de caràcter internacional, que compleix la funció de plataforma per difondre propostes audiovisuals arriscades i arts escèniques, on el vídeo compleixi un paper important com a element en la representació. L'objectiu de la mostra és difondre peces amb una clara intenció artística i intel·lectual i donar suport a projectes allunyats de la narrativa convencional, que no trobin espai en els mitjans de comunicació convencionals.

Així, la convocatòria s'adreça a artistes, col·lectius o galeries d’art nacionals i internacionals que presentin peces de videoart, videodansa, performance, curtmetratges o videoclips experimentals d’una durada màxima de cinc minuts.

Cada artista hi podrà presentar un màxim de cinc peces i les haurà de fer arribar com a molt tard el 15 d'octubre de 2013. En aquest enllaç trobareu les bases i el formulari que cal lliurar juntament amb l'obra.

La mostra se celebrarà el 29 i el 30 de novembre a diferents espais de la ciutat com la Torre Barrina, l’Auditori Barradas i l’entorn del Museu de l’Hospitalet.