Informe m4Social
. 2022.

Segons dades del Baròmetre de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya del 2017, només un 8% de les entitats tenen alguna persona responsable d’innovació. Per això, m4social publica un nou informe que recull una anàlisi exhaustiu per a conèixer el nivell de maduresa digital de les entitats del Tercer Sector, saber com utilitzen la tecnologia i quines necessitats tenen per desenvolupar la seva capacitat innovadora.

A través d'aquest informe han volgut conèixer l’evolució de l’adopció de la tecnologia per part de les entitats del Tercer Sector, identificar i entendre les principals tendències tecnològiques i establir accions concretes.

Han adapatat l'eina d'autodiagnosi Digital Checkup, inspirada en el qüestionari elaborat per l’SCVO (Scottish Council for Voluntary Organisa- tions) basada en quatre pilars:

1. La cultura organitzativa, el lideratge i el talent. Fa referència al com pensem, ens comportem i a quines decisions prenem com entitat. Per tant, es fa imprescindible conèixer com s’estructuren les entitats, equips tècnics i òrgans de govern, el grau de capacitació digital de les persones, així com el talent disponible a l’organització per fer avançar el seu grau de digitalització.

2. Orientació a la persona usuària i a la sostenibilitat de l’entitat. Fa referència a com s'exploten i utilitzen les dades, quines eines i recursos fan servir, en quines tecnologies es basen, són peces claus l’enfocament estratègic per millorar la qualitat de l’atenció a les persones i per dis- senyar millors serveis pels col·lectius als quals atenen.

3. Seguretat informàtica i protecció de dades. Fa referència a com afronten les entitats del Tercer Sector la seguretat de les dades que utilitzen i les amenaces en línia, per preservar la seguretat dels seus processos. 

4. Comunicació. Màrqueting i continguts digitals. Fa referència al grau de maduresa digital de les entitats en matèria de comunicació.

Principals conclusions

Algunes idees claus de l'informe són:

  • Millorar la gestió de dades de les entitats, tenint en compte tot el cicle de vida de les dades. Cal optimitzar els processos de recollida i explo- tació de dades i avançar en la interoperabilitat entre administracions i entitats socials, i entre les mateixes entitats socials.
  • Abordar les TIC des d’una perspectiva estratègica i dissenyar plans de transformació digital per adaptar-se millor a un context canviant. 
  • Millorar les metodologies internes amb l’objectiu de crear una cultura organitzativa més innovadora que posi a la persona al centre.
  • Formació adequada de la plantilla en competències, coneixements i habilitats digitals.