Plana de l'Oficina Virtual de Tràmits
Plana de l'Oficina Virtual de Tràmits.

160 d'aquests tràmits, és a dir el 20%, es podran fer íntegrament de forma on-line.

L'Oficina Virtual de Tràmits recull tota la informació sobre consultes, beques, ajuts, subvencions, permisos o baixes, així com les gestions relacionades amb la vida civil i administrativa. S'estructura en dos àrees principals: ciutadania i empreses.

El ciutadà/ana es pot identificar davant l'administració mitjançant firma electrònica de tres formes: amb el DNI electrònic, amb el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (el que s'utilitza per a tràmits amb Hisenda) o amb el de la Generalitat de Catalunya, l'idCAT, que expedeix l'Agència Catalana de Certificació (CatCer).

Més informació i dossier de premsa sobre l'OVT, en aquest enllaç.