Media 2007
Media 2007.

Media 2007 on Dipity.

Organisme: Parlament Europeu i el Consell.

Objectius: accions dirigides a millorar la capacitat dels professionals del sector audiovisual millorant les seves capacitats en els següents àmbits.

  • Gestió econòmica, financera i comercial.
  • Noves tecnologies del sector audiovisual.
  • Desenvolupament de guions.

Beneficiaris:

  • Escoles de cinema i televisió.
  • Universitats.
  • Centres de formació professional especialitzats.
  • Empreses privades del sector audiovisual.
  • Organitzacions/associacions professionals especialitzades en el sector audiovisual.

Quantia: 50% / 60% del total del costos subvencionalbles.

Data de publicació al DOUE: 5 de juny de 2009.

Termini de presentació de sol·licituds: 7 d'agost de 2009 (15h, hora de Brussel·les).

Més informació: