Gràfica de l'informe "Sociedad en red 2013" sobre llars amb telèfon mòbil
Gràfica de l'informe "Sociedad en red 2013" sobre llars amb telèfon mòbil.

Els avenços en infraestructura i serveis, especialment el desplegament de xarxes de nova generació, fixa (fibra òptica) i mòbil (4G o LTE), i el fenomen de la mobilitat són els grans protagonistes d'aquest any.

El 69,6% de les llars disposa de connexió a Internet al tercer trimestre de 2013, un 2,7% més que un any abans. Segons l'informe, “el predomini de l'ordinador portàtil sobre el de sobretaula, la irrupció de les  tabletes i l'increment de l'adquisició de telèfons intel·ligents són reflex de la recerca de la mobilitat i la ubiqüitat per part dels ciutadans”, ja que el 74,3% de les llars accedeixi a Internet a través del telèfon mòbil.

L'exclusió digital baixa cada any. El 2013, la proporció d'individus de 16 a 74 anys que mai han fet servir Internet ha disminuït fins al 24%. Encara queda feina a fer per conseguir reduir aquest percentatge fins al llindar que fixa l'Agenda Digital per a Europa, situat en el 15%.

Quant a les empreses, hi ha notables diferències entre les microempreses i les PIME: la penetració de l'ordinador és del 71,4% a les microempreses davant del 98,9% de les PIME, la del mòbil el 74%, davant el 94,7%, de la connexió a Internet 65,7% davant 98% i de la plana web del 29,4% davant 71,6%.

L'informe analitza també la situació internacional, afirmant que la taxa de penetració d'internautes al món ha crescut arribant a 2.686 milions. Això suposa el 37,9% de la població. L'estudi destaca que es troba encara lluny de l'objectiu del 60% que ambiciona assolir la Comissió Europea per al Desenvolupament Digital a 2015.

Per a més informació podeu consultar l'informe: La sociedad en red 2013