El primer índex sobre la participació de les dones en l'àmbit digital que ha publicat la institució europea mostra que les dones estan perdent interès en el sector digital. Promoure les habilitats i l'educació digitals entre les dones i apostar per les empresàries són algunes de les mesures que proposa per revertir aquesta tendència.

Algunes dades sobre la bretxa digital de gènere a la Unió Europea
L'augmenta la bretxa digital de gènere preocupa la Comissió Europea. Autor: Comissió Europea.

Per primera vegada, la Comissió Europea ha dedicat un estudi a analitzar el sector tecnològic exclusivament des de la perspectiva de gènere. Es tracta de 'Women in the Digital Age' (Les dones en l'era digital), que, a partir d'ara, es publicarà cada any, en paral·lel al DESI (l'índex d'economia i societat digitals de la Comissió Europea.

L'estudi afirma que a la Unió Europea hi ha quatre vegades més homes que dones amb estudis relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). A més, des de l'any 2011 a l'actualitat, ha disminuït el nombre de dones que es decanten per l'educació superior en TIC. També assenyala que l'ingrés de més dones en el mercat de treball digital seria molt positiu per a l'economia europea i que podria arribar a suposar un impuls anual del PIB de 16.000 milions d'euros.

Davant els resultats de l'estudi, Mariya Gabriel, comissària encarregada de l'Economia i Societat Digital, ha presentat una sèrie d'accions que es portaran a terme durant els pròxims dos anys, amb l'objectiu d'augmentar la participació de les dones en el sector digital. Les accions se centraran en tres àrees principals:

  • fer front als estereotips
  • promoure les habilitats i l'educació digitals
  • advocar per a més dones empresàries

Es poden consultar els resultats per estats membres. L'Estat espanyol es troba en la posició nou del rànquing.