Algunes dades sobre la bretxa digital de gènere a la Unió Europea
L'augmenta la bretxa digital de gènere preocupa la Comissió Europea. Autor: Comissió Europea.

Per primera vegada, la Comissió Europea ha dedicat un estudi a analitzar el sector tecnològic exclusivament des de la perspectiva de gènere. Es tracta de 'Women in the Digital Age' (Les dones en l'era digital), que, a partir d'ara, es publicarà cada any, en paral·lel al DESI (l'índex d'economia i societat digitals de la Comissió Europea.

L'estudi afirma que a la Unió Europea hi ha quatre vegades més homes que dones amb estudis relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). A més, des de l'any 2011 a l'actualitat, ha disminuït el nombre de dones que es decanten per l'educació superior en TIC. També assenyala que l'ingrés de més dones en el mercat de treball digital seria molt positiu per a l'economia europea i que podria arribar a suposar un impuls anual del PIB de 16.000 milions d'euros.

Davant els resultats de l'estudi, Mariya Gabriel, comissària encarregada de l'Economia i Societat Digital, ha presentat una sèrie d'accions que es portaran a terme durant els pròxims dos anys, amb l'objectiu d'augmentar la participació de les dones en el sector digital. Les accions se centraran en tres àrees principals:

  • fer front als estereotips
  • promoure les habilitats i l'educació digitals
  • advocar per a més dones empresàries

Es poden consultar els resultats per estats membres. L'Estat espanyol es troba en la posició nou del rànquing.