Imatge per il·lustrar la notícia
Imatge per il·lustrar la notícia. Autor: Pixabay. 2018. Llicència: BY-SA.

ALL DIGITAL, l’associació europea més important en el camp de la inclusió i innovació per a la transformació digital, busca un nou Director/a per substituïr a Laurentiu Bunescu, que es retira després de 3 anys com a CEO i 11 anys com a part del personal de l’entitat.

Les condicions del lloc de treball, són:

ABAST DEL LLOC DE TREBALL

El nou Director/a compartirà i impulsarà sense descans la visió de ALL DIGITAL per a permetre que tots els europeus es beneficiïn de les oportunitats creades per la transformació digital. Serà responsable d'enfortir la posició de ALL DIGITAL com actor europeu líder en el camp de les competències digitals per a la inclusió, l'ocupabilitat i la ciutadania i estarà a càrrec del desenvolupament, la planificació, el lideratge i la implementació de l'estratègia per a un major desenvolupament de ALL DIGITAL com una organització econòmicament sòlida i sostenible a llarg termini.

El nou Director/a haurà de :

 • Liderar processos de planificació estratègica i empresarial a llarg termini
 • Prendre decisions crítiques en desenvolupar, planificar, liderar i implementar estratègies a llarg termini Assegurar-se que els projectes i activitats encaixin amb l'estratègia general de l'organització
 • Establir i mantenir relacions amb diversos grups d'interès Actuar com la "cara pública" de ALL DIGITAL, representar a l'organització davant les parts interessades en conferències, reunions i altres esdeveniments
 • Dirigir els esforços de promoció de les diferents polítiques de l’entitat, dur a terme el monitoratge d’aquestes, involucrar a ALL DIGITAL en el treball de polítiques de la Comissió Europea i establir enllaços amb el Parlament Europeu i altres actors clau
 • Crear un negoci dinàmic i liderar els esforços de recaptació de fons per a garantir un finançament equilibrat i sostenible de la UE, altres finançadors, donants públics i privats i patrocinadors
 • Liderar esforços de comunicació estratègica, establir i gestionar relacions amb els mitjans
 • Mantenir als membres de la Junta Assessora involucrats i compromesos amb l'organització en col·laboració amb el Director d'Operacions i donar suport a la gestió organitzativa i de recursos humans

Relacions internes:

 • Col·laborar i informar la Junta
 • Consultar i informar el Consell Assessor
 • Col·laborar amb el Director d'Operacions i el personal Involucrar i donar suport a les organitzacions membres

Relacions externes:

 • Funcionaris de la CE d’alt nivell Polítics (eurodiputats, ministres)
 • Directors executius d'empreses i altres representants d'alt nivell de parts interessades
 • Líders de xarxes internacionals / nacionals / regionals de centres de competència digital
 • Formadors d'opinió (periodistes)
 • Representants del sector acadèmic

QUALIFICACIONS

Màster en un camp rellevant.

EXPERIÈNCIA

 • Almenys 5 anys d'experiència laboral a nivell d'alta gerència en el camp del desenvolupament de negocis, màrqueting, planificació estratègica o gestió d'associacions
 • Coneixement sòlid i experiència laboral en els camps d'habilitats digitals, inclusió digital i apoderament
 • Experiència significativa en la gestió de les relacions amb els grups d'interès a nivell superior
 • Coneixement i experiència en el treball amb la Comissió Europea, bon enteniment dels processos de formulació de polítiques i promoció de polítiques
 • Un historial provat d'èxit en l'obtenció de fons econòmics
 • Experiència treballant en juntes d'organitzacions privades i / o sense finalitats de lucre
 • Entendre el govern corporatiu
 • L'experiència en el treball amb proveïdors d'educació de competència digital i / o una organització internacional sense finalitats de lucre seria un avantatge

COMPETÈNCIES I HABILITATS

 • Excel·lents habilitats d'organització i xarxes
 • Excel·lent comunicació i habilitats per a parlar en públic
 • Fortes habilitats interpersonals
 • L'autosuficiència i l'autonomia, així com la capacitat de treballar en equip en un entorn orientat a tasques
 • Personalitat oberta i orientada a la solució
 • Consciència empresarial
 • Bona presa de decisions
 • Perfil innovador
 • Políticament astut/a
 • Canvi de gerència Comunitat / formació d'equips
 • Gestió de societats

IDIOMES

Excel·lent domini oral i escrit de l'anglès. El coneixement del francès i altres llengües de la UE seria un actiu.

TERMES DEL CONTRACTE

Contracte d'ocupació a temps complet (sempre subjecte a l'aprovació dels pressupostos anuals de ALL DIGITAL)

Data d'inici: 1 de setembre de 2019.

Salari mensual brut: 3.600 – 3.900 EUR (més beneficis)

Lloc de treball: Brussel·les; Es requeriran viatges extensos principalment dins d'Europa

COM APLICAR

Les sol·licituds hauran d'enviar-se per correu electrònic a jobs@all-digital.org en anglès

Data límit per a sol·licituds: divendres 31 de maig de 2019.

Per a obtenir més informació sobre aquesta publicació, es pot comunicar amb el Sr. Peter Palvolgyi, Director d'Operacions ( peter.palvolgyi@all-digital.org )

Més informació al document adjunt