En concret, es convoquen 200 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la Universitat Oberta de Catalunya amb inici de la docència durant el curs acadèmic 2024-2025.

Imatge d'ordinador
Imatge d'ordinador. 2020. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentat la convocatòria de 200 beques destinades a cobrir el 30% de l’import de la matrícula de qualsevol programa formatiu de la UOC amb inici de la docència durant el curs acadèmic 2024-2025, tant el primer semestre com el segon semestre. L’objectiu és afavorir l’accés a formació de l’àmbit universitari a persones residents en zones rurals. Fins al pròxim dilluns 15 de juliol, les persones interessades hauran d’emplenar un formulari de sol·licitud i presentar la següent documentació requerida: el document nacional d’identitat o el document identificatiu equivalent segons el país de residència i que acrediti la residència legal, el certificat d’empadronament o el certificat de convivència que acrediti la residència en zones rurals, la carta de motivació on s’expressi la proposta de com es vincula la formació amb la residència en una zona rural i, en darrer lloc, la declaració jurada donant fe de la trajectòria acadèmica.

Les persones interessades poden sol·licitar-ho a través d’aquest enllaç en línia.