L'espai situat al districte de les Corts de Barcelona ofereix un espai de joc i lleure educatiu a infants, les seves famílies o tutors a través de jocs digitals amb solucions tecnològiques innovadores i inclusives.

Imatge de la Ludoteca Guitard
Imatge de la Ludoteca Guitard. Tipus de lletra: Ajuntament de Barcelona. Llicència: Tots els drets reservats.

La Ludoteca Guitard se'n va inaugurar el 2010 al barri de les Corts de Barcelona com un equipament accessible per a tota persona usuària, independentment de necessitats específiques que pugui tenir. Per donar resposta a aquest repte, treballen amb solucions tecnològiques innovadores que permetin que les persones amb diferents discapacitats, especialment nens i nenes, puguin interactuar amb l’espai garantint així que sigui un espai d’experimentació sensorial adaptat i inclusiu.

D'aquesta manera, l'entitat Nexe Fundació, dedicada a l’atenció i a l’oferta de serveis especialitzats a nens i nenes amb pluridiscapacitat i les seves famílies, treballa dins l'equipament amb una gran varietat de tecnologies, jocs digitals accessibles i elements d’oci que ofereixen experiències sensorials inclusives, ajuden a l’aprenentatge, la socialització i la participació de totes les persones usuàries de la ludoteca.