Fotografia d'una peça d'impressió 3D
Fotografia d'una peça d'impressió 3D. Autor: Pexels. 2019. Llicència: BY-SA.

La Impressió 3D o fabricació additiva es refereix a un conjunt de tecnologies que permeten la creació d’objectes volumètrics a partir de models digitals. Ofereix un ampli ventall de possibilitats, tant per a infants com per a adults, en ús domèstic o empresarial i en sectors diferents. No sols les possibilitats que ofereix són infinites, també ho són els beneficis que suscita

Dins el mercat de la fabricació additiva podem identificar les següents tipologies d’empreses:

  • Software: Empreses que es dediquen a desenvolupar software per executar en impressores 3D
  • Materials: Empreses que desenvolupen materials per a la impressió 3D (resines, polímers, etc)
  • Fabricació impressores 3D: Fabricants d’impressores 3D.
  • Fabricació peces 3D: Empreses que es dediquen a la fabricació additiva segons la demanda.
  • Acabats peces 3D: Empreses que ofereixen serveis d’acabats i poliment de peces 3D o eines i materials per aquesta finalitat.
  • Agents: Centres tecnològics i de recerca, universitats, associacions i administracions públiques.
  • Makers fablab i models de negoci: Empreses que combinen la fabricació additiva amb altres models de negoci.
  • Enginyeria, consultoria i certificació: Empreses que tenen coneixement entorn la fabricació additiva i ofereixen els seus servei de consultoria i certificació a tercers
  • Serveis de distribució: Empreses proveïdores entorn el 3D Printing (distribució d’impressores 3D, aprovisionament de peces i components, etc.)

L'informe, analitza com a Catalunya, aquest àmbit ja compta amb 118 empreses que n’ofereixen serveis i productes, per tant, és una tendència a l’alça amb previsions de creixement. 

Aquestes empreses facturen més de 320 M€ vinculats de la impressió 3D i donen feina a 1.320 persones treballadoresA més, el 95,76% d'aquestes empreses són pimes. Una altra dada a tenir en compte, és que el 35,59% de les empreses tenen menys de deu anys.

Respecte a la tipologia d'empreses, la majoria són fabricants de peces 3D (un 22,88%), seguit per proveïdores de serveis (17,8%) i makers i fablabs (16,95%). Les més minoritàries són acabat de peces 3D (5,08 %) i programari (4,24%).