Digital Skills and Jobs Coalition
Digital Skills and Jobs Coalition. Tipus de lletra: Comissió Europea.

La precursora d'aquesta coalició ha estat la Grand Coalition for Digital Jobs (Gran Coalició per a l'Ocupació Digital), que s'ha desenvolupat entre 2013 i 2016. Sobre la base dels resultats positius d'aquesta i l'estratègia de les competències electròniques de la Unió Europea, i en coordinació amb els treballs en l'Educació i Formació 2020, neix ara aquesta nova proposta, la Digital Skills and Jobs Coalition.

La Comissió Europea hi reunirà els Estats membres i les parts interessades, inclosos els interlocutors socials, per identificar i compartir bones pràctiques perquè puguin ser fàcilment reproduides i ampliades. A més, millorarà la difusió d'informació sobre els fons disponibles de la UE (estructurals europeus i fons d'inversió, iniciativa d'ocupació juvenil, Erasmus + etc.) i explorar possibles oportunitats de finançament. La Comissió supervisarà els avenços anualment.

Els Estats membres estan convidats a desenvolupar estratègies nacionals d'habilitats digitals integrals per a mitjans de 2017 sobre la base dels objectius establerts fins a 2016.

Totes les organitzacions, grups o entitats governamentals que prenen mesures per potenciar les habilitats digitals a Europa poden arribar a ser membres de la Digital Skills and Jobs Coalition i adherir-se als seus objectius i principis.