CODEMOB
CODEMOB. Autor: El Teb. 2015. Llicència: BY-NC-ND.

60 joves desocupats a Bèlgica, Croàcia, Hongria i Estat Espanyol, 15 a cada país, podran participar d'aquesta experiència d'aprenentatge, en un programa dissenyat i impartit per dinamitzadors digitals. Ara mateix, s'està desenvolupant el temari, i els autors i autores han dissenyat una enquesta per a conèixer millor les necessitats, els interessos i les expectatives d'aquests joves.

A través d'aquest formulari -disponible en diferents idiomes-, el projecte Europeu s'apropa al jove i li demana opinió sobre com estructurar els estudis i també sobre el seu interès per a participar-hi en aquesta oportunitat internacional. S'ha previst que la formació es realitzi a través d'una plataforma de formació en línia, i en les diferents llengües participants del projecte, com ara el català i el castellà.

Aquesta oportunitat vol donar resposta a les necessitats presents i futures del mercat laboral, ja que ben aviat el 90% dels llocs de treball, en qualsevol sector, requerirà un cert nivell d'habilitats digitals. La programació és una manera d'ensenyar el pensament algorítmic i computacional, i un catalitzador de pensament que combina creativitat amb enfocament estructurat, d'eficiència i de capacitat per planificar. L'ús eficaç dels dispositius mòbils com telèfons intel·ligents i tauletes pot millorar enormement l'aprenentatge i el desenvolupament personal, les habilitats socials, la connectivitat, i en última instància, la capacitat de trobar una bona feina. L'Associació per a Joves Teb, en col·laboració amb la Xarxa Punt TIC, són els socis responsables del projecte al nostre país.

Si ets dinamitzador digital o responsable de Telecentre, ajuda'ns a arribar als joves! Només han d'omplir l'enquesta i estaran encaminats cap a un futur més digital.