Imatge de la convocatòria
Imatge de la convocatòria. Tipus de lletra: AOC.

En el marc de la iniciativa d'ocupació juvenil executada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en l'exercici 2015- 2016, es va testar una nova metodologia de treball que es va configurar com a Programes Integrals. Fruit d'aquella experiència amb una molt bona acollida i valoració tant per part dels usuaris com de les entitats beneficiàries, i amb les aportacions d'aquestes, neix la convocatòria per a l'any 2017.

L'objectiu del programa és, a través d'un procés personalitzat d'acompanyament i suport, explorar quins són els interessos i motivacions de les persones participants, orientar les seves trajectòries educatives/formatives i de futur professional i executar el seu propi projecte vital i professional amb una oferta de serveis flexible i adaptada a les seves necessitats, per tal d'inserir-se en el món laboral o bé retornar al sistema educatiu.

En el marc d'aquest programa es treballaran les potencialitats de la persona amb la realització d'actuacions de tutorització, d'orientació, de coneixement i d'exploració de l'àmbit laboral, de formació i d'inserció, ajustades a les necessitats de cada persona. Totes les actuacions aniran adreçades a que les persones siguin actives en l'execució del seu projecte vital i professional de cara a la seva inserció en el mercat laboral i/o per a la continuïtat formativa o de retorn al sistema educatiu, amb un procés intens d'acompanyament individual i tutoritzat.

Poden ser entitats beneficiàries d'aquests ajuts les següents tipologies d'entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya:

  1. Entitats de titularitat pública o privada sense ànim de lucre.
  2. Ens locals o organismes vinculats.
  3. Organitzacions sindicals i patronals.

Les sol·licituds s'han de presentar fins al 22 de desembre (inclòs).

Més informació: