La revista Emprendedores convoca la novena edició del Premi a la millor idea empresarial, amb l'objectiu d'estimular l'esperit emprenedor donant suport al millor projecte per crear una empresa. Termini: 15/10/2013.

Premi Emprendedores
Premi Emprendedores.

Organisme: Revista Emprendedores, amb patrocini de DKV Seguros.

Objecte: L'objectiu del premi consisteix en estimular l'esperit emprenedor donant suport econòmic i en espècie al millor projecte per crear una empresa.

Adreçat a: Persones físiques majors de 18 anys que resideixin a l'Estat espanyol.

Característiques del projecte: Cada persona podrà presentar-hi un projecte d'empresa, que no podrà estar constituïda com empresa abans de l'1 d'octubre de 2013. El pla de negoci presentat no podrà excedir els 70 folis mecanografiats a doble espai amb 35 línies per foli, sense incloure les dades financeres. Els candidats/es podran fer arribar un vídeo on defensin el seu projecte.

Premi: 15.000 euros bruts i una sèrie de premis en espècie oferts per entitats col·laboradores.

Termini: S'hi podran presentar projectes fins al 15 d'octubre.

Més informació: