Formació bàsica en TIC a les Biblioteques de Barcelona
Formació bàsica en TIC a les Biblioteques de Barcelona.

Els Espais Multimèdia de les Biblioteques de Barcelona ofereixen les següents opcions formatives:

  • Formació bàsica TIC: Tallers TIC de curta durada per descobrir, conèixer i aprendre a utilitzar les eines digitals.
  • Antenes Cibernàrium: Deu biblioteques de Barcelona són Antenes Cibernàrium, espais d'iniciació i desenvolupament de coneixements informàtics.
  • + 55: Programa de capacitació digital pensat especialment per a persones a partir de 55 anys amb l'objectiu d'oferir formació en l'ús de la telefonia mòbil i Internet.

La inscripció es podrà realitzar en els horaris d’obertura de les biblioteques. Trobareu la llista de cursos i la data en què es realitzen en cada districte en aquest enllaç.