L'informe 'Desplaçar els eixos: alternatives tecnològiques, drets humans i societat civil a principis del segle XX' d'Oxfam Intermon ofereix una panoràmica global i actualitzada d'iniciatives i lluites pels drets humans en relació amb les tecnologies digitals, que recull 225 casos de 64 països i abasta els últims 20 anys.

Informe 'Desplaçar els eixos: alternatives tecnològiques, drets humans i societat civil a principis del segle XX
Informe 'Desplaçar els eixos: alternatives tecnològiques, drets humans i societat civil a principis del segle XX. 2019. Tipus de lletra: Pixabay.

Les tecnologies digitals han estat clau en la transformació de bona part de les metes i objectius de les societats en les quals es despleguen: han contribuït a construir i a encarnar determinats marcs d'hegemonia. Han contribuït a això perquè aquests nous mitjans i infraestructures s'entrellacen amb els sistemes polítics, econòmics i ecològics contemporanis. Han alimentat noves preguntes i noves incerteses en el panorama geopolític. En no pocs casos, aquestes transformacions van en contra de la llibertat, l'equitat, la solidaritat o la justícia.

La recerca 'Desplaçar els eixos: alternatives tecnològiques, drets humans i societat civil a principis del segle XX' ha estat encarregada per Oxfam Intermón, dins del marc del programa de Justícia Digital Global, impulsat conjuntament amb el Ajuntament de Barcelona. Ha comptat també amb el suport de l'Oficina d'Innovació Digital i Democràtica del mateix Ajuntament, en el marc d'un conveni amb la unitat de Tecnopolítica del grup Communication Networks and Social Change de l'Institut Interdisciplinari d'Internet de la Universitat Oberta de Catalunya.

L'informe analitza breument els tres models de desenvolupament tecnològic hegemònics (definits en l'actualitat pels EUA, la Xina i la Unió Europea), atesos els factors geopolítics, econòmics i tècnics que, des d'una perspectiva històrica, donen compte de moltes de les particularitats de cada model. Posteriorment, s'ofereix una anàlisi de les implicacions i tensions originades pel desplegament d'aquests models en territoris i subjectes del Sud Global, així com algunes respostes històriques a aquests desplegaments. Més tard, s'ofereix una relació de casos i alternatives actuals al capitalisme i el colonialisme digitals procedents de la societat civil, les comunitats de base i els moviments socials. Finalment, l'informe presenta algunes incerteses i horitzons de futur en els plans polític, econòmic i ecològic.

En els pròxims mesos, Oxfam publicarà una versió resumida del present informe i un mapa digital multidimensional que inclourà, entre altres coses, les iniciatives llistades en el present document.