Des de la Xarxa Punt TIC, volem impulsar noves accions de dinamització, formatives i comunicatives que donin suport i acompanyin les persones membres.

Imatge de tauleta
Imatge de tauleta. 2020. Tipus de lletra: Pexels. Llicència: BY-SA.

Des de l’Oficina Tècnica i de Dinamització de la Xarxa Punt TIC, hem enviat una enquesta de detecció de necessitats a les persones membres. L’objectiu és disposar de dades concretes i informacions detallades sobre les necessitats que actualment tenen els Punt TIC del territori, així com identificar les temàtiques formatives a desenvolupar al llarg dels propers mesos i construir propostes específiques de dinamització per a les persones membres. L’enquesta, que té una durada de cinc a set minuts, posa el focus en conèixer, distingir i observar diversos aspectes relacionats amb les temàtiques de dinamització, de formació i de comunicació.

Fins al pròxim dilluns 20 de maig, es pot respondre l’enquesta a través d’aquest enllaç en línia.