Les noves tecnologies de la informació i la comunicació són claus per al desenvolupament de les petites i mitjanes empreses al nou entorn empresarial globalitzat, i el negoci electrònic és imprescindible per als models d’organització i estratègia empresarial. Actualment, però, comença a fer-se imprescindible el concepte de mobilitat.

Mobilitat a l'empresa
Mobilitat a l'empresa.

S’ha donat un pas més enllà del negoci electrònic i s’està entrant en l’era del negoci per dispositius mòbils (m-business), de les empreses que se saben desenvolupar en un entorn de mobilitat, tant en l’àmbit intern en els seus processos, com en l’extern, en les comunicacions amb els clients o usuaris.

El concepte mobilitat va lligat a la necessitat que tenen les empreses i els/les professionals de:

  • Estar contínuament accessibles per als clients, proveïdors i col·laboradors.
  • Optimitzar l’eficàcia dels empleats.
  • Escurçar el temps en els processos clau de la cadena de valor del negoci.
  • Tenir accés en tot moment i en qualsevol lloc a les dades i aplicacions de l’empresa.

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i les solucions de mobilitat permeten connectar persones i màquines que es troben a llocs diferents. Aquesta evolució tecnològica canvia l'estratègia de negoci; aporta facilitats als serveis existents i n'ofereix de nous.

Com poden les solucions de mobilitat beneficiar el teu negoci? Quins avantatges i costos representen? Per poder trobar respostes a aquestes preguntes podeu consultar dos guies que ens facilita Idigital: