Portada de la guia sobre el reconeixement professional dels dinamitzadors
Portada de la guia sobre el reconeixement professional dels dinamitzadors.

La publicació de Telecentre Europe "Guidelines for Telecentres on the Professional Recognition and Development of e-Facilitators" (Directrius per a telecentres sobre el reconeixement professional i desenvolupament dels dinamitzadors) pretén servir com a punt de partida i de referència per a la "lluita" per al reconeixement professional i el desenvolupament dels dinamitzadors/ores.

Així, Telecentre Europe desitja apoderar les seves associacions membres i augmentar la seva capacitat per advocar pel reconeixement formal i social de la figura del dinamitzador/a com un nou perfil professional, ja sigui en el marc d'un altre ofici o professió o com una ocupació independent que mereix el seu lloc en els catàlegs professionals.

El document és disponible per a la descàrrega en anglès. Ha estat creat per Telecentre Europe amb la col·laboració de la Fundació Esplai i el Social Research Centre of the Technical University of Dortmund (Centre d'Investigacions Socials de la Universitat Tècnica de Dortmund).