Imatge de la portada de la Guia bàsica de gestió
Imatge de la portada de la Guia bàsica de gestió.

La Guia té cinc capítols. El primer explica què és la Xarxa Punt TIC; el segon, la tasca del dinamitzador/ora; i els altres tres capítols donen consells i idees per gestionar un Punt TIC. Als annexos es troben diveros materials cedits per alguns Punt TIC que els dinamitzadors i dinamitzadores novells/es segurament trobaran molt útils i els serviran de referent.