El 30 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Seguretat Informàtica i des de la Xarxa Punt TIC hem parlat amb la Raquel Delgado, Directora de l'Àrea Compliment Normatiu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

El sector de la ciberseguretat a Catalunya està en plena expansió i aquest creixement es manifesta tant en l’augment dels ciberatacs com per el nombre d'empreses i per el volum de facturació. Les últimes dades dades publicades per l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i ACCIÓ parlen que, el 2020, hi ha 361 empreses amb presència a Catalunya que ocupen 6.900 treballadors i facturen 826 milions d’euros. El sector preveu un creixement anual d'un 10% fins a 2026.

No obstant això, la presència de dones en aquest sector en posicions de lideratge no és gaire positiva. Només un 14,8% de les empreses en ciberseguretat catalanes compten amb participació femenina en els consells d’administració. Malgrat els esforços de les administracions públiques i del propi sector de la ciberseguretat per combatre aquestes desigualtats de gènere, els resultats no són suficients i només un 10,8% compten amb mesures per a promocionar el talent femení.

La Raquel Delgado és enginyera en telecomunicacions i experta en ciberseguretat i Directora de l'Àrea Compliment Normatiu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. N'és una d'aquestes dones que hi treballa en aquest sector d'activitat. Ha participat en la redacció del Pla Estratègic de Dones en Ciberseguretat a l’àmbit de Catalunya 2022-2024 que ha estat impulsat conjuntament per Polítiques Digitals i l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per fomentar la igualtat de gènere en el sector de la ciberseguretat.

El pla compta amb tres vessants: donar suport al teixit empresarial de la ciberseguretat per estimular la participació de les dones en aquest sector; promoure i atraure el talent femení cap a aquesta disciplina i fomentar les vocacions de nenes i joves en ciberseguretat. "Sempre s'ha considerat que les nenes som menys capaces de fer carreres tecnològiques, però la millor força que tenim és la nostra capacitat de perseverança, resiliència i esforç. Que ningú talli les nostres ales", explica Delgado.