Imatge_logo
Logo_dpt_Economia.

Organisme: Dpt. Economia i finances – Generalitat de Catalunya.

Objecte: finançament de projectes i activitats de promoció econòmica. Línies d'ajut:

 • Línia 1: congressos, jornades, conferències, i seminaris de caràcter públic.
 • Línia 2: publicacions i treballs d'interès general .
 • Línia 3: disseny, elaboració i captació de projectes de promoció econòmica descrits a la base i que beneficiïn a PIMEs i emprenedors.

Beneficiaris: entitats, fundacions i associacions privades que compleixin els següents requisits:

 • Sense afany de lucre.
 • Establiment operatiu a Catalunya.
 • Realització de projectes i activitats en l'àmbit de la promoció econòmica.
 • Que promoguin:
  • Treball en xarxa.
  • Difusió del coneixement i noves idees.
  • Iniciatives conjuntes de persones empesaries, directives, professionals i altres agents econòmics privats, xarxes de col·laboració empresarial...

Quanties:

 • Fins un 70% del total de l'activitat subvencionada per a totes les línies.
 • Imports màxims:
  • Línia 1: 59.900 €.
  • Línia 2: 20.000 €.
  • Línia 3: 59.900 €.

Data de publicació al DOGC: 21 d'abril de 2010.

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies

Més informació: