Innovació social digital responsable al teu punt TIC
Innovació social digital responsable al teu punt TIC. Autor: Pexels. 2020. Llicència: BY-SA.

1. Desenvolupar una consciència digital 

És important analitzar internament què entenem nosaltres per innovació social digital. Ens ajudarà a entendre què passa al nostre voltant i les oportunitats que té el nostre punt per a poder intervenir. 

Cal desenvolupar una consciència digital, comprendre les relacions de poder presents en la societat digital, per a fer un ús crític de la tecnologia. Adquirir competències que ens permetin entendre la transcendència de les nostres accions en la xarxa, de l'aplicació d'eines digitals, d'un ús segur i responsable.

2. Assessorant-ses promovent una educació digital crítica

És important entendre la tecnologia des del desenvolupament d'una visió crítica davant la transformació digital. La tecnologia és un mitjà i no un fi, però això no la converteix en innòcua. 

Per exemple, pot aprofitar els recursos que la Xarxa Punt TIC té al teu abast. Al CampusLab de Punt TIC, hi ha un curs d'autoformació que en parla del tema i que pots trobar aquíA més, durant la JdIS 2020, en Albert Pujol, dinamitzador del Punt TIC Coebre Lab, apuntava moltes idees. Pots recuerar aquí el vídeo.

3. Evitar la resistència al canvi

Quan parlem d'innovació social digital, no parlem només de tecnologia, parlem de persones. Mira al teu voltant i col·labora per compartir el coneixement i recursos i establir accions de suport mutu amb altres agents del teu entorn. És bàsic per a canviar la dinàmica de la competència per la de la col·laboració i la solidaritat.