Escola Virtual d’estiu Espiral 2016
Escola Virtual d’estiu Espiral 2016. Autor: Espiral. 2016. Tipus de lletra: Espiral, Educació i Tecnologia.

Així anuncia l'Associació Espiral Educació i Tecnologia la seva escola d'estiu que enguany torna repleta de continguts que es poden cursar a través del seu entorn virtual Moodle. Entre l'oferta de cursos en català trobem:

  • Com treballar amb dispositius mòbils a l’aula.
  • Eines TAC per la inclusió de tot l’alumnat
  • Flipped Classroom, capgira la classe!
  • Multimèdia bàsica Scratch 2.0!
  • Pensament creatiu a l’aula
  • Apps Google aplicades a l’educació.
  • Aprenem a programar android amb Appinventor!

En paraules del seu president, Juan Carlos Palomino:

Els professors i professores hem de preparar-nos, però no n’hi ha prou amb l’etapa que vam passar a la universitat, sinó que ha d’existir una formació contínua que ens permeti tenir la preparació necessària. Aquest missatge és molt ben entès per alguns centres i docents, que aprofiten la finalització del curs escolar per a formar-se i tenir una bona preparació per als nous reptes que sorgiran.

D'acord amb aquesta associació, en la preparació del professorat i dels formadors, és en l'apartat metodològic i tecnològic on cal fer més èmfasi i cal buscar que l'alumnat sigui el protagoniste de les aules, deixant de tenir un paper passiu. Cal incentivar la imaginació, el pensament lògic, la resolució de problemes, la capacitat d'aprendre i, sobretot, d'ensenyar i crear fent un ús intensiu de les tecnologies.

L'oferta de l'Escola Virtual d’estiu Espiral 2016 es pot consultar al seu espai web.