Emprenedor social. Imatge de Momentum Project
Emprenedor social. Imatge de Momentum Project.

A la convocatòria de Momentum Project es van presentar 133 projectes socials, dels quals 55 reunien els requisits demanats per poder esdevenir un projecte Momentum. Els 10 més prometedors han estat seleccionats i rebran suport per tal que es consolidin i creixin.

Els 10 projectes triats són aquests:

  • Catering Solidari. És una societat que ajuda a la integració laboral de dones maltractades mitjançant llocs de treball a l'àrea de restauració, hostaleria i càtering amb materials de comerç just i ecològic.
  • DAU. És el primer CEE de l'Estat que obté l'autorització legal com a laboratori farmacèutic fabricant a Espanya, a més de fomentar l'autonomia i inclusió social de persones amb trastorns mentals greus.
  • Gran Vallès Assistencial. Cobreix necessitats assistencials de persones dependents, assegurant qualitat i confiança, i per donar suport laboral a dones majors de 50 anys amb poca formació, col·lectiu en risc d'exclusió.
  • Forns Lamastelle. Té com a missió la integració laboral de persones amb discapacitat a través de la fabricació i venda d'empanades i productes de rebosteria a tot el territori nacional.
  • La Tavella. Fomenta la creació d'ocupació per a persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb trastorn mental sever a través d'activitats relacionades amb l'agricultura i la ramaderia ecològica.
  • Moltacte. Pretén la integració sociolaboral de persones amb trastorn mental sever, en la indústria tèxtil.
  • Naturix. Es dedica a la producció, transformació i distribució de productes ecològics de l'aqüicultura, amb una gestió compromesa amb la sostenibilitat ambiental.
  • Roba Amiga. Cooperativa catalana  que treballa per fomentar la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió, en activitats de recollida de roba usada i altres residus tèxtils per a la seva reutilització i reciclatge.
  • Sostre Cívic. Oferir un habitatge digne a tots els sectors de la població evitant el sobreendeutament de les famílies, a través d'immobles mediambientalment sostenibles i econòmicament assequibles.
  • Teixidors. Cooperativa dedicada a l'elaboració de teixits artesanals, formant a persones amb discapacitat en l'art de teixir a mà, amb el doble objectiu d'aconseguir la seva integració sociolaboral i de conservar la tradició tèxtil catalana.