Segona edició de "Jo_Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad"
Segona edició de "Jo_Ven! DiSueña y Construye tu Comunidad".

Aquesta segona edició està orientada a accions comunitàries que tinguin el focus en la infància, la joventut i les famílies, i que s'emmarquin en espais d'educació no formal partint de la idea de fomentar el lleure educatiu.

Fundació Esplai busca amb aquesta iniciativa construir i consolidar grups de joves en les diferents comunitats espanyoles que contribueixin amb les seves accions a promoure la ciutadania compromesa, la transformació social i el desenvolupament comunitari especialment en aquells barris o zones amb més mancances i dificultats.

Podran presentar el seu projecte aquells grups de joves de més de 16 anys amb almenys 3 integrants. Les propostes s'hauran de presentar a través d'aquest formulari i hauran d'anar acompanyades d'un vídeo explicatiu que reflecteixi l'esperit de la proposta.

Les fases del projecte seran les següents:

  • Presentació de propostes per part dels/les joves de les entitats: fins al 31 de maig.
  • Selecció de projectes que farà Fundació Esplai: 1r setmana de juny.
  • Participació dels joves seleccionats en un camp de treball que promogui un entorn de convivència i formació: 28 de juny al 5 juliol 2015.
  • Adaptació de la proposta i posada en marxa de la iniciativa; després del camp de treball.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria.