Jove connectat a wifi
Jove connectat a wifi. Autor: Jan Jespersen. 2016. Tipus de lletra: Flickr. Llicència: BY-NC.

La Comissió ha presentat tres objectius estratègics de connectivitat per al 2025 que han de servir per focalitzar el futur digital que volem:

  • Tots els motors socioeconòmics importants, com els centres escolars, les universitats, els centres de recerca, els nusos de transport, tots els proveïdors de serveis públics (com els hospitals i les administracions) i les empreses que depenen de les tecnologies digitals han de tenir accés a una connectivitat de velocitat extremadament alta de Gigabits (que permeti als usuaris descarregar / carregar 1 Gigabit de dades per segon).
  • Totes les llars europees, rurals o urbanes, han de tenir accés a una connectivitat que ofereixi una velocitat de descàrrega d'almenys 100 Mbps, millorable fins al Gbps.
  • Totes les zones urbanes, així com les principals carreteres i ferrocarrils, han de tenir cobertura ininterrompuda de 5G, la cinquena generació de sistemes de comunicacions sense fils. Com a objectiu intermedi, la 5G ha d'estar comercialment disponible com a mínim en una de les principals ciutats de cada Estat membre de la UE el 2020.

Aquests objectius només poden aconseguir-se amb fortes inversions. La Comissió ha proposat, per tant, un nou Codi Europeu de les comunicacions electròniques, amb normes simplificades i orientades al futur que facin més atractiva per a totes les empreses la inversió en noves infraestructures d'alta qualitat en qualsevol lloc de la UE, tant a escala local com transfronterera. Les inversions impulsades pel nou marc podrien suposar per al PIB un import addicional de 910.000 milions EUR i crear 1,3 milions de nous llocs de treball en els propers deu anys (d'aquí a 2025). A més del Codi, la Comissió ha presentat també un pla d'acció per al desplegament de la 5G a tota la UE a partir de 2018. Podrien crear-se d'aquesta manera dos milions de llocs de treball a la UE.

Una altra iniciativa clau del paquet de connectivitat avui presentat, WiFi4EU, es proposa ajudar les comunitats europees a brindar punts d'accés wifi gratuïts a qualsevol ciutadà. La Comissió ha proposat una nova iniciativa per donar a totes les autoritats locals interessades la possibilitat d'oferir connexions wifi gratuïtes a qualsevol ciutadà, per exemple dins i als voltants d'edificis públics, centres de salut, parcs o places. Amb un pressupost inicial de 120 milions EUR, aquest nou sistema públic podria oferir connectivitat en milers d'espais públics, generant entre 40 i 50 milions de connexions wifi al dia. Un mínim de 6000 a 8000 comunitats locals es beneficiarien d'aquest nou projecte d'aquí a 2020.